Czy mapy mogą kłamać?

Większość map wprowadza swoich odbiorców w błąd. Dlaczego? Ziemia jest okrągła i nie ma takiego sposobu, aby odzwierciedlić cały obraz z kuli na jednej stronie. Mapa musiała by wyglądać jak powycinana od góry i dołu kartka. Jeżeli spojrzymy na mapę świata widzimy np że Grenlandia jest ogromnych rozmiarów, a tak naprawdę można ja porównać w wielkości do Algierii lub Kongo. Kraje które są najbliżej biegunów, tracą na mapie swoją prawdziwą wielkość. Za to kraję które są najbliżej równika odpowiadają poprawnym proporcjom.

Żeby faktycznie odzwierciedlić dokładnie rozmiary wszystkich miejsc na ziemi. Mapa musiała by składać się z wielu arkuszy, tak aby każda strona pokazywała tylko jedną część ziemi. Przy przemieszczaniu się przekładali byśmy mapy na koleją lokalizację.

Jeżeli jesteś zaciekawiony, spróbuj obraz zawarty na kuli przenieść na jedną kwadratową powierzchnię. Rozwieję to twoje wszelkie wątpliwości. Możemy pokroić skórkę z pomarańcza i rozłożyć na kartce. Czym zapełnicie pustą przestrzeń ?

Nawet globus pokazuję ziemie w nieco innej formie niż w rzeczywistości . Gdyż ziemia jest nieco spłaszczoną elipsą i jak wiemy, ma wiele gór i rowów.

Największym krajem na świecie jest Rosja, następnie Kanada później Chiny i Stany Zjednoczone. Antarktyda była by zaraz po Rosji, tylko że nie ma przynależności do żadnego państwa. Jest to miejsce neutralne.

 

 

Życzymy ciekawych przemyśleń 

Zespół Świat i Polacy